Hoe maak je een accuraat Kandidaten profiel?

Wanneer je op zoekt bent naar nieuwe werknemers brengt dit de cruciale taak met zich mee om grondig te begrijpen wie je nodig hebt. Hoe beter je de essentiële kwaliteiten en vaardigheden kunt definiëren, des te duurzamer en passender de kandidaat zal zijn. Bij welovehumans benadrukken we het belang van deze fundamentele stap, omdat dit de basis legt voor het hele wervingsproces. Dit zorgt ervoor dat je een kandidaat vindt die niet alleen aan je verwachtingen voldoet, maar deze ook overtreft.

In deze blog bieden we de belangrijkste en vaak over het hoofd geziene inzichten die je helpen om je kandidaat accuraat te beschrijven. Zo zorg je ervoor dat elke nieuwe aanwinst een sterke toevoeging is aan je team.


Diepgaand begrip van de functie

Voordat je begint met het beschrijven van je ideale kandidaat, moet je een diepgaand begrip hebben van de functie. Dit betekent dat je verder moet kijken dan alleen de functietitel en je moet verdiepen in de specifieke taken en verantwoordelijkheden. We hebben een aantal belangrijke punten samengesteld die je niet over het hoofd mag zien bij het grondig begrijpen van de rol:

Inzichten:

  • Contextualiseer Vereiste Vaardigheden: Geef context over hoe deze vaardigheden worden toegepast binnen de rol. In plaats van "uitstekende communicatieve vaardigheden," specificeer dat de kandidaat "cross-departementale communicatie moet faciliteren om projectafronding te bevorderen."
  • Culturele Bijdrage: Denk na over wat de kandidaat kan bijdragen aan de bedrijfscultuur, niet alleen hoe ze erin passen. Beschrijf de soorten perspectieven, ervaringen of achtergronden die ontbreken en nuttig zouden zijn.
  • Technische Vaardigheden: Specificeer de behoefte aan technische vaardigheden, zoals bekendheid met branchespecifieke software, opkomende technologieën of digitale communicatietools die steeds relevanter worden in alle sectoren.
  • Ervaring met Klantinteractie: Voor functies die klantinteractie vereisen, detailleer het type en de diepte van de verwachte klantbetrokkenheid. Dit kan variëren van routinematige updates tot het afhandelen van onderhandelingen met hoge inzet of het managen van klantcrises.
  • Diversiteit van Ervaring boven Jaren Ervaring: Geef prioriteit aan de diversiteit van de professionele achtergrond van een kandidaat boven het aantal jaren ervaring. Dit omvat blootstelling aan verschillende industrieën, functies of projectschalen die bijdragen aan een goed afgeronde vaardigheidenset.

Skills Specificeren

how to describe a candidate
Laten we beginnen met een blik op het welovehumans portaal. De eerste box om in te vullen gaat over de harde en zachte vaardigheden die je kandidaat moet bezitten. Vaardigheden zijn de competenties en capaciteiten die een kandidaat moet hebben om zijn of haar werk effectief uit te voeren. Voor een marketingfunctie zijn technische vaardigheden in branche specifieke tools zoals HubSpot of Hootsuite belangrijk. Bloomberg Terminal en QuickBooks voor een financiële functie of Docker en GitHub voor ontwikkelaarsrollen.
Wanneer je vaardigheden beschrijft, wees specifiek. Algemene termen zoals “goede communicatieve vaardigheden” zijn minder behulpzaam dan gedetailleerde beschrijvingen zoals “vermogen om complexe data-inzichten te verwoorden aan cross-functionele teams.” Deze precisie helpt bij het aantrekken van kandidaten die beter aansluiten bij de vereisten van de rol.


Ervaring is Belangrijk

De tweede box richt zich op ervaring. Dit gaat niet alleen over de duur van het werk, maar ook over de relevantie en impact van hun werkervaringen. Overweeg bij het invullen van dit deel van je kandidaat beschrijving welke eerdere functies en projecten iemand het beste zouden voorbereiden op succes in de openstaande functie. Noem specifieke verantwoordelijkheden die ze zouden moeten hebben beheerd of bijzondere prestaties die indicatief zijn voor hun vermogen om uit te blinken in de nieuwe rol.

Inzicht:

  • Projectuitkomsten boven Taken: Moedig beschrijvingen aan die focussen op de uitkomsten en impact van eerdere projecten in plaats van alleen een lijst van taken.

Veelgemaakte Fouten

  • Langdurigheid Verwarren met Expertise: Aannemen dat een langer dienstverband in een vergelijkbare rol automatisch hogere competentie betekent, kan kandidaten over het hoofd zien die in kortere tijd aanzienlijke resultaten hebben behaald.
  • Negeer Non-lineaire Loopbanen Niet: Veel kandidaten hebben tegenwoordig non-lineaire loopbanen die freelancen, deeltijdfuncties of ongerelateerde banen kunnen omvatten, maar die toch waardevolle vaardigheden en perspectieven bijdragen.


Culturele en Bedrijfscultuur Fit

De derde box vraagt naar de soorten bedrijven waarvoor een kandidaat mogelijk heeft gewerkt. Dit is cruciaal om te begrijpen hoe goed een kandidaat zich aanpast aan de omgeving van jouw bedrijf. Een kandidaat die floreert in startup-omgevingen, kan het moeilijk hebben in een rigide bedrijfsstructuur en andersom. Het identificeren van de typen bedrijfsomgevingen die de kandidaat heeft ervaren, kan je inzicht geven in hun aanpassingsvermogen, werkstijl en mogelijk zelfs hun waarden. Deze informatie kan doorslaggevend zijn, vooral wanneer je de culturele fit beschouwt, wat net zo belangrijk is als de professionele kwalificaties.

Inzicht:

  • Strategische Afstemming met Klant- of Partnerindustrieën: Overweeg bij het definiëren van de bedrijven waar een kandidaat gewerkt kan hebben, hoe hun eerdere bedrijfsomgevingen aansluiten bij jouw belangrijkste klanten, strategische partners of collega's. Deze ervaring biedt hen niet alleen een diepgaand begrip van de zakelijke uitdagingen en de specifieke industrie-jargon van de klant, maar ook inzicht in branchespecifieke klantverwachtingen en nalevingsvereisten.

Veelgemaakte Fout:

  • Fit Verwarren met Gelijkheid: Wervingsteams verwarren vaak culturele fit met het aannemen van mensen die lijken op de huidige teamleden, wat kan leiden tot een gebrek aan diversiteit en frisse ideeën.


welovehumans: Jouw Wervingsgamechanger

De perfecte kandidaat draait niet alleen om het hebben van de juiste vaardigheden en ervaringen. Het gaat om een holistische match die rekening houdt met culturele fit, groeipotentieel en afstemming met de teamdynamiek. Ons platform is ontworpen om de uitgebreide beschrijvingen die je geeft te gebruiken om kandidaten te vinden die aan jouw criteria voldoen. Dit verkort je wervingstijd aanzienlijk en zorgt ervoor dat je betrokken, hoogwaardige kandidaten krijgt.
Het accuraat beschrijven van je kandidaat is de eerste stap in het waarderen van mensen. Door je te focussen op gedetailleerde vaardigheden, relevante ervaringen en geschikte bedrijfsachtergronden, leg je de basis voor een wervingsproces dat kandidaten aantrekt die niet alleen gekwalificeerd zijn, maar ook klaar staan om uit te blinken in jouw organisatie. Een precieze kandidaatbeschrijving leidt tot een efficiëntere zoektocht en betere wervingsresultaten. Uiteindelijk betekent dit meer mensen om van te houden.

Jouw vragen beantwoord

How to Accurately Describe Your Candidate FAQ

Het is cruciaal om de rol diepgaand te begrijpen, omdat je hiermee de exacte vaardigheden, kwaliteiten en ervaringen kunt bepalen die nodig zijn. Het gaat verder dan de functietitel en onderzoekt de specifieke taken, uitdagingen en doelen die bij de rol horen. Dit uitgebreide begrip helpt bij het creëren van een nauwkeurig kandidatenprofiel, waardoor je individuen aantrekt die niet alleen gekwalificeerd zijn, maar ook perfect passen bij de functie.

Bij het contextualiseren van vereiste vaardigheden, geef gedetailleerde uitleg over hoe deze vaardigheden binnen de rol zullen worden gebruikt. In plaats van te zeggen "uitstekende communicatieve vaardigheden," specificeer dat de kandidaat "cross-departementale communicatie moet faciliteren om projectafronding te bevorderen." Deze duidelijkheid helpt kandidaten de praktische toepassing van hun vaardigheden te begrijpen en zorgt ervoor dat hun ervaring aansluit bij jouw behoeften.

Het gedetailleerd beschrijven van vaardigheden in een kandidatenbeschrijving is belangrijk omdat het kandidaten aantrekt die de precieze competenties bezitten die nodig zijn voor de rol. In plaats van algemene termen zoals "goede communicatieve vaardigheden," wees specifiek, bijvoorbeeld "het vermogen om complexe data-inzichten te verwoorden aan cross-functionele teams." Deze specificiteit zorgt ervoor dat kandidaten de exacte verwachtingen begrijpen en hun vaardigheden kunnen afstemmen op de functie-eisen.

Het evalueren van de ervaring van een kandidaat houdt in dat je kijkt naar zowel de duur als de relevantie van hun eerdere functies. Focus op de verantwoordelijkheden die ze hebben beheerd en de specifieke prestaties die hun vermogen om in de nieuwe rol uit te blinken aangeven. Leg de nadruk op projectuitkomsten in plaats van taken, omdat dit inzicht geeft in hun impact en effectiviteit. Overweeg ook non-lineaire loopbanen die waardevolle vaardigheden en perspectieven kunnen bieden.

Culturele en bedrijfscultuur fit zijn belangrijk omdat ze bepalen hoe goed een kandidaat zich aanpast aan de omgeving en waarden van jouw organisatie. Door hun eerdere bedrijfsomgevingen te beoordelen, kun je hun aanpassingsvermogen, werkstijl en afstemming met jouw bedrijfscultuur inschatten. Een goede culturele fit zorgt voor betere integratie, hogere werktevredenheid en langere retentie. Daarom is het net zo belangrijk als professionele kwalificaties.

Bij het definiëren van de juiste bedrijfsachtergronden voor kandidaten, overweeg hoe hun eerdere werkomgevingen aansluiten bij jouw organisatie en belangrijke partners of klanten. Deze afstemming biedt hen een dieper begrip van branchespecifieke uitdagingen en verwachtingen. Zoek naar strategische afstemmingen die hun effectiviteit in de context van jouw bedrijf kunnen verbeteren.

Veelgemaakte fouten om te vermijden zijn onder andere het gelijkstellen van langdurigheid met expertise, het negeren van non-lineaire loopbanen en het verwarren van culturele fit met het aannemen van vergelijkbare mensen. Het is belangrijk om te focussen op de kwaliteit van ervaring boven het aantal jaren, de waarde van diverse carrière-ervaringen te erkennen en te streven naar een divers team dat frisse ideeën en perspectieven brengt.

welovehumans helpt bij het beschrijvingsproces van kandidaten door een platform te bieden waarmee je gedetailleerde en uitgebreide kandidatenprofielen kunt creëren. Ons systeem gebruikt deze beschrijvingen om je te matchen met kandidaten die aan jouw criteria voldoen. Dit verkort de wervingstijd aanzienlijk en verbetert de kwaliteit van de aanwervingen. We leggen de nadruk op een holistische match, waarbij we rekening houden met vaardigheden, ervaringen en culturele fit. Deze aanpak zorgt voor een sterke toevoeging aan je team.

Doe meer van wat echt telt..

…en laat welovehumans de rest doen

First, a little about you!

We would love to know you a little bit better so that we can help you faster.

Er wachten kandidaten om de hoek! Praat met ons en ontvang een gratis proefperiode.